“පාස්කු ප්‍රහාරයේ එක් බෝම්බකරුවෙක් පුපුරවා ගැනීමට මිනිත්තු 45 කට පෙර බුද්ධි නිළධාරියෙකු හමු වී ඇති බවට දැනගන්නට ලැබුණා.” පූජිත ජයසුන්දර.

0
414
- Advertisement -
Share
5 / 100

පාස්කු ප්‍රහාරයේ එක් බෝම්බකරුවෙක්
පුපුරවා ගැනීමට මිනිත්තු 45 කට පෙර බුද්ධි නිළධාරියෙකු
හමු වී ඇති බවට දැනගන්නට ලැබුණා. පූජිත ජයසුන්දර.


පාස්කු ප්‍රහාරයේ එක් බෝම්බකරුවකු වන, දෙහිවල ට්‍රොපිකල් ඉන් තානායමේ බෝම්බය පුපුරුවාගත් ත්‍රස්තවාදියා, එම පුපුරුවා ගැනීමට මිනිත්තු 45කට පෙර බුද්ධි අංශ නිළධාරියෙකු හමු වී ඇති බව, හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා පවසයි.

ත්‍රස්තවාදියා හමු වූ බුද්ධි අංශ නිළධාරියා කවුරුන්ද යන්න සොයා බලන ලෙස හිටපු පොලිස්පතිවරයා, පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබදව විමර්ෂණය කරන ජනාධිපති කොමිසමෙන් ඉල්ලා සිටියේ ය.


newswire වෙබ් අඩවිය ඇසුරෙනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × two =