පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ 30කට ඇප

0
774
- Advertisement -

මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ගැටුම් ඇති කිරීමට සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් 30 දෙනෙකුට ඇප ලබා දී ඇත.