පාස්කු කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව ප්‍රමාද වීමේ හේතුව; වාර්තාව අතිශයින්ම දැවැන්තයි…! කැබිනට් මණ්ඩලයට ලබා දීමට පමණක් පිටපත් 27 ක් සකස් කළ යුතුයි.

0
195
- Advertisement -

පාස්කු කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව ප්‍රමාද වීමේ හේතුව; වාර්තාව අතිශයින්ම දැවැන්තයි…!
කැබිනට් මණ්ඩලයට ලබා දීමට පමණක් පිටපත් 27 ක් සකස් කළ යුතුයි.

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබදව විමර්ෂණය කිරීම සදහා පත් කළ ජනාධිපති කොමිසම මගින්, පසුගිය දා ජනාධිපතිවරයාට ලබා දුන් වාර්තාව, පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන දිනය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදිනියක ඇසූ පැනයට කැබිනට් මාධ්‍ය හමුවේ දී අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මහතා පිළිතුරු ලබා දුන්නේ ය.

ජනාධිපති කොමිසමක අවසන් වාර්තාව ජනපති අතට පත් වීමෙන් පසුව, දෙවනුව කළ යුතුව ඇත්තේ එම වාර්තාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීම බව අමාත්‍යවරයා පවසයි. නමුත්, තවමත් අදාල වාර්තාව කැබිනට් මණ්ඩලයට ලබා දී නැත.

ඊට හේතුව වශයෙන් කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසන්නේ, අදාල වාර්තාව අතිශයින්ම දැවැන්ත වාර්තාවක් බවත්, අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ලබා දීම සදහා පමණක් වුවත් පිටපත් විසි හතක් සකස් කළ යුතුව ඇති බැවින්, ඒ සදහා කල් ගත වන බවයි.

පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා පත් කළ කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව ලබා දෙන දිනය පිළිබදව අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා ජනාධිපතිවරයාගෙන් විමසු බවත්, එහිදී ජනාධිපතිවරයා ද ඊට සමාන අදහසක් පවසා ඇති බවද පැවසේ.