“පාස්කු කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් දැන්ම කිසිවක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි යි.” ජනපති කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දෙයි.

0
327
- Advertisement -

“පාස්කු කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් දැන්ම කිසිවක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි යි.”
ජනපති කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දෙයි.

පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබදව විමර්ෂණය සදහා පත් කළ ජනාධිපති කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව පෙබරවාරි මාසයේ පළමු වන දා ජනාධිපතිවරයාට භාර දී තිබුණි.

අවසන් වාර්තාව, පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස විවිධ පාර්ශ්වයන්ගෙන් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත්ව තිබේ.

කෙසේ වෙතත්, ඊයේ රැස් වූ කැබිනට් මණ්ඩල හමුවේ දී, අදාල වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් මේ මොහොතේ කිසිවක් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි යැයි, ජනාධිපතිවරයා විසින් කැබිනට් මණ්ඩලයට දැනුම් දී ඇති බව අරුණ පුවත්පත වාර්තා කරයි.

වාර්තාවේ පරිවර්තන කටයුතු සිද්ධ වෙමින් තිබෙන බවත්, ඉදිරියේ දී වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලය දැනුම්වත් කිරීමට සූදානම් බවත්, ජනාධිපතිවරයා පවසා ඇතිය පුවත්පත වැඩි දුරටත් වාර්තා කර සිටියි.