පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශන වල පැමිණිලි භාර ගැනීම අදින් අවසන්

0
547
- Advertisement -

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය ගැන විමර්ශනය කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කළ කමිටුවේ පැමිණිලි භාර ගැනීම අදින් අවසන් වෙනවා.

එම කමිටුව අභියාචනාධිකරණ විනිසුරු ජනක් ද සිල්වාගේ සභාපතීත්වයෙන් යුත් කමිටුව 5 දෙනෙකුගෙන් සමන්විතයි. ඒ අනුව ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කර වාර්තා කිරීම සහ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම මෙම කමිටුවට පැවරී තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four − four =