පාසල් පැමිණීම.

0
581
- Advertisement -

හයවන ශ්‍රේණියේ සිට උසස් පෙළ දක්වා දරුවන් වෙනුවෙන් දෙවන පාසල් වාරය අදින් ආරම්භ වුවද, අද දිනයේ දරුවන් පාසල් පැමිණීම ඉතාම පහළ මට්ටමක පැවති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen + 3 =