පාසල් දරුවන් පනහක් සහ ගුරුවරු හයක් ඇතුළුව අනූ හය දෙනෙකු නිරෝධායනයට යොමු කරයි.

0
386
- Advertisement -

පාසල් දරුවන් පනහක් සහ ගුරුවරු හයක් ඇතුළුව
අනූ හය දෙනෙකු නිරෝධායනයට යොමු කරයි.

කෝවිඞ් ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී තිබෙන, රාජාංගනයේ පදිංචි දහසය හැවිරිදි පාසල් ශිෂ්‍යයා සමඟ සම්බන්ධ වු බවට සැක කරන තවත් පාසල් දරුවන් පනහක්, ගුරුවරු හයක් ඇතුළුව 96 දෙනෙකු නිරෝදායනයට යොමු කර ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × three =