පාසල් දරුවන්ට දිනපතා බිත්තරයක් දීමට අගමැති යෝජනා කරයි.

0
411
- Advertisement -

පාසල් දරුවන්ට දිනපතා බිත්තරයක් දීමට
අගමැති යෝජනා කරයි.

දරුවන්ගේ පෝෂණ මට්ටම ඉහළ නැංවීම සදහා, සෑම පාසල් දරුවෙකුටම දිනපතා බිත්තරයක් බැගින් ලබාදීමේ හැකියාව පිළිබදව සොයා බලන ලෙස, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා, අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ජී.එල්. පීරිස් මහතාට උපදෙස් ලබා දී ඇති බව පැවසේ.

බේකරි හිමිකරුවන් සහ බිත්තර නිෂ්පාදකයන් සමග, අග්‍රාමාත්‍යවරයා කළ සාකච්ඡාවකදී. බිත්තර මිල ගණන් ඉහළ යෑම තමන්ගේ බේකරි නිෂ්පාදනය සදහා බලපා ඇති බව, බේකරිහිමියන් විසින් අග්‍රාමාත්‍යවරයාට පෙන්වා දී තිබේ.

සංචාරක ව්‍යාපාරය අඩාල වීම හරහා, බිත්තර ඉල්ලුම පහත වැටීම, බිත්තර නිෂ්පාදනය අඩු වීමට සහ බිත්තර නිෂ්පාදකයන් අපහසුතාවයට පත් වීමට බලපා ඇති අතර, දෛනික බිත්තර ඉල්ලුම මිලියන 4.2 කින් ඉහළ නැංවීමට රජය අරමුණු කර තිබෙන බව ද පැවසේ. පාසල් දරුවන්ට දෛනිකව බිත්තරයක් ලබා දීමේ හැකියාව පිළිබද යෝජනාව ඉදිරිපත්ව ඇත්තේ ඒ අනුවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − five =