පාසලක් කඩා වැටී දරුවන් පිරිසක් මිය යයි.

0
613
- Advertisement -

නයිජීරියාවේ ලාගෝස් නුවර පිහිටා තිබුණු මහල් හතරක ගොඩ නැගිල්ලක් කඩා වැටී තිබේ. කඩා වැටුණු ගොඩ නැගිල්ලේ සිව්වන මහලේ දරුවන් සිය දෙනෙකු පමණ අධ්‍යාපනය ලබන පාසලක් ද පවත්වාගෙන ගොස් ඇති අතර අනතුරින් පාසල් දරුවන් දහ දෙනෙකු පමණ මිය ගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.
වීඩියෝව පහතින්.