පාරිභෝගික අධිකාරියේ නිසි අවසරයකින් තොරව තිරිගු පිටි මිල ඉහළට.

0
492
- Advertisement -

ඊයේ (5) වනදා සිට පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරීයේ නිසි අවසරයකින් තොරව තිරිගු පිටි මිල රුපියල් 5.50 කින් ඉහළ දාමා ඇතැයි පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ සංවිධානය පවසනවා.

අංක 1975/68 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයට අනුව උපරිම මිලක් නියම කොට තිබෙන තිරිගු පිටි සඳහා මිල වැඩි කිරීම සදහා අධිකාරියේ අවසරය ලබා යුතු බව එම සංවිධානය පවසනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen + 3 =