‘පාර්ලිමේන්තු විවාදයට පෙර ඉතිරි වෙළුම් ලබා දෙන්න..!’ – විපක්ෂය ඉල්ලයි.

0
239
- Advertisement -

පාර්ලිමේන්තු විවාදයට පෙර ඉතිරි වෙළුම් ලබා දෙන්න..! – විපක්ෂය ඉල්ලයි.

පාස්කු කොමිසමේ අවසන් වාර්තාව වෙළුම් හයකින් සමන්විත බවත් – වාර්තාව විවාදයට ගැනීමට පෙර අනෙක් වෙළුම් සියල්ලත් ලබා දිය යුතු බවත් සමගි ජනබලවේගය මේ වන විටත් කතානායකවරයාට දැනුම් දී තිබේ.

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට සභාගත කර ඇති වෙළුම හැර අනෙක් වෙළුම් දෙකක ජාතික ආරක්ෂාවට සහ රාජ්‍ය බුද්ධි අංශයට අදාල රහස් තොරතුරු රැසක් ඇති බැවින් එම කොටස් සභාගත කිරීමට පෙර ඒ පිළිබදව සැලකිලිමත් වන ලෙස කොමිසම ජනාධිපතිවරයාට දැනුම් දී ඇති බව අද අරුණ පුවත්පත මුල් පිටුවේ ප‍්‍රධාන ප‍්‍රවෘත්තියකින් වාර්තා කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × 5 =