පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට සම්බන්ධයෙන් ශේ‍්‍රෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් වූ පෙත්සම මැයි 11 විභාගයට.

0
571
- Advertisement -

මැතිවරණ කොමිසම විසින්, පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය, ජූනි විසි වෙනිදා පැවැත්වීමට අදාලව නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනය බල රහිත කරන ලෙස ඉල්ලා ඉදිරිපත් කරන ලද මූලික අයිතිවාසිමක් පෙත්සම, ලබන එකොළොස්වෙනිදා විභාගයට ගැනීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර තිබේ.

අදාල පෙත්සම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ නීතීඥ චරිත ගුණරත්න මහතා විසිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 2 =