පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වසන්ත යාපා බණ්ඩාරටත් කොරෝනා.

0
418
- Advertisement -

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වසන්ත යාපා බණ්ඩාරටත් කොරෝනා.


මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමින් පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්ව සිටින, වසන්ත යාපා බණ්ඩාර මහතාට ද කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා පළ වේ.

වසන්ත යාපා බණ්ඩාර මහතා ආණ්ඩුපක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + eighteen =