පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවේ සාක්ෂි විමසීම රහසිගත වෙයි

0
847
- Advertisement -

මින් ඉදිරියට බුද්ධි සංශ ප්‍රධානීන්ගෙන් සාක්කි විමසීම රහසිගතව සිදු කිරීමට පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව තීරණය කරයි

ලබන 24 වෙනිදා පෙනී සිටීමට නියමිතව සිටින රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ ප්‍රධානී නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නිලන්ත ජයවර්ධන මහතාගෙන් ද මේ අනුව සාක්ෂි විමසනු ලබන්නේ රහසිගතව බව මෙ කමිටුවේ සාමාජිකයෙන් පැවසීය.

බුද්ධි සංශ නිලධාරීන්ගෙන් රහසිගතව සාක්ෂි විමසීම සඳහා වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර ඇති බවත්, කිසිදු මාධ්‍යයකට එම සාක්ෂි විමසීම අනාවරණය කිරීමට තබා බුද්ධි අංශ නිලධාරීන්ගේ ඡායාරූපයක් ගැනීමට හෝ ඉඩ නොදෙන බවද ඒ මහතා පැවසීය.