“පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ ගැසට් නිවේදනය අහෝසි කරන්න.” චම්පික සහ වෙල්ගම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ඉල්ලයි.

0
659
- Advertisement -
Share

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්වන පාඨලී චම්පික රණවක සහ කුමාර වෙල්ගම යන මහත්වරුන් විසින්ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ගොනු කරනු ලැබ තිබේ.

ඒ, පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ සහ මැතිවරණ දිනය ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ ගැසට් නිවේදන අවලංගු කරන්නැයි ඉල්ලමිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nine − four =