පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම මාර්තු 02 වන දා. මහ මැතිවරණය අපේ‍්‍රල් 25 වන දා.

0
497
- Advertisement -

මාර්තු දෙවනදා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමටත්, අපේ‍්‍රල් 25 වන දා මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමටත් නියමිත බව වාර්තා වේ.

නාමයෝජනා කැදවීම මාර්තු 12 ත් 19 ත් අතර කාලයේ දී සිදු කිරීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × four =