පාර්ලිමේන්තුව නාය යයි.

0
1110
- Advertisement -

පාර්ලිමේන්තු පරිශ‍්‍රයට අයත් භූමියෙන් කොටසක් දියවන්නා ඔයට නාය ගොස් තිබේ. මෙම නාය යෑම සිදුව ඇත්තේ ඊයේ රාති‍්‍රයේ දී ය. අඩි විස්සකට වඩා වැඩි බිම්කොටසක් මෙසේ නාය ගොස් තිබේ.