පාර්ලිමේන්තුවට මුඛ ආවරණ 5000 ක්.

0
559
- Advertisement -

කොරෝනා වෛරසයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු සහ කාර්යමණ්ඩලය ආරක්ෂා කර ගැනීම සදහා, මුඛ අවාරණ පන් දහසක් වෛද්‍ය සැපයුම් අංශයෙන් ඇණවුම් කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග සදහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + 5 =