පාර්ලිමේන්තුවට එන පාර වැසේ…!

0
743
- Advertisement -

පොල්දූව වට රවුම ඔස්සේ පාර්ලිමේන්තු මන්සන්ධියට එන මාර්ගය වසා දමා ඇති බව පොලිස් ආරංචි මාර්ග පවසයි. ඉල්ලීම් 17 ක් මුල් කරගනිමින් ග‍්‍රාමසේවා නිළධාරීන් විසින් පවත්වන උද්ඝෝෂණය හේතුවෙන් පාර්ලිමේන්තු වට රවුමේ දැඩි වාහන තදබදයක් නිර්මාණය වී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two + 12 =