පාන් රුපියල් 10 කින් පහතට..!

0
624
- Advertisement -

ආනයනික තිරිගුපිටි මත පනවා ඇති බද්ද ඉවත් කිරීම නිසා, තිරිගු පිටි කිලෝවක්රු පියල් 70/= ක මිලකට බේකරිහිමියන්ට නිකුත් කළහොත්, පාන් රාත්තලක මිල රුපියල් 10.00 කින් අඩු කළ හැකි බව සමස්ත ලංකා බේකරිහිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

දැනට තිරිගු පිටි කිලෝවක් නිකුත් කරනු ලබන්නේ රුපියල් 90/= ක මිලකටයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + seventeen =