“පාන් මිල වැඩි කරන්න වෙනවා.” සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය.

0
1323
- Advertisement -

ආනයනික මාජරින් සහ පාම්ඔයිල් මිල, ගිය සිකුරාදා දිනයේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඉහළ දමා ඇති බැවින්, පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදන මිල ගණන් ඉහළ දැමිය යුතු තත්ත්වයක් උදා වී ඇති බව, සමස්ත ලංකා බේකරිහිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය නිසා, මාස දෙකකට ආසන්න කාලයක් බේකරි වසා දමා තිබුණු බවත්, ඒ හේතුව නිසා අපහසුතාවයට පත්ව සිටි බේකරි හිමියන්, රජයේ නව බදු වැඩි කිරීම් නිසා තවත් අමාරුවේ වැටුණු බව, එම සංගමයේ සභාපති එන්.කේ ජයවර්ධන මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 + 20 =