පාන් මිල රුපියල් 5කින් ඉහලට.

0
715
- Advertisement -

ග්‍රෑම් 450හෙ පාන් ගෙඩියක මිල අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් පහකින් ඉහල දමන බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.