පාන් මිල නැවත තිබුණු මිලටම

0
458
- Advertisement -
Share

පාන් ගෙඩියක් කලින් තිබූ මිලටම අලෙවි කිරීමට සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව කිලෝග්‍රෑම් 450ක පාන් ගෙඩියක් අලෙවි වූයේ රුපියල් 65.00ක මිලටය.

තිරිඟු පිටි සමාගම් විසින් ඉකුත් (16දා) තිරිඟු පිටි කිලෝවක් රුපියල් 8.00කින් ඉහළ දැමීමට ගත් තීරණයත් සමඟ පාන් ගෙඩියේ මිලද රුපියල් 5.00කින් ඉහළ දැමීමට සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කළ අතර එසේ තිරිඟු පිටි මිල ඉහළ දැමීමක් දැනට සිදුනොවන බව බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය පැවැසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

15 + 12 =