පාන් මිල ඉහළ යයි

0
799
- Advertisement -

ග්‍රෑම් 450ක බරකින් යුත් පාන් ගෙඩියක මිල අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට රුපියල් 5කින් ඉහළ දැමීමට සමස්ත ලංකා බේකිරි හිමියන්ගේ සංගමය තීරණය කර ඇත.