“පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ යා හැකියි.” බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති කියයි.

0
378
- Advertisement -

“පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ යා හැකියි.” බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති කියයි.


මාගරින් සදහා අය කරන බද්ධ විශාල වශයෙන් ඉහළ දැමීම නිසා, ඉදිරියේ දී පාන් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ යා හැකි බව බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති එන්.කේ. ජයවර්ධන මහතා පවසයි.

මීට පෙර මාගරින් කිලෝ එකක් සදහා අය කළ බද්ධ රුපියල් දෙසීයක් වූ අතර, මේ වන විට එම බද්ධ රුපියල් හයසීය දක්වා ඉහළ දමා ඇති බව ඔහු පවසයි.

බදු මේ තරම් විශාල ලෙස ඉහළ දැමීම මාගරින් ගෙන්වීම තහනම් කළා හා සමාන බවද ඔහු පවසා තිබේ.

මේ තත්ත්වය මත, රජය කිසියම් පියවරක් නොගතහොත්, එළැඹෙන නව වසරේ දී බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ දැමීමට සිදුවනු ඇතැයි, බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති, එන්.කේ ජයවර්ධන මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + twelve =