පානදුර පොලිසියෙන් අතුරුදන් වූ ගිණි අවි දෙක අකුරැස්සෙන් සොයා ගැනේ.

0
803
- Advertisement -

පානදුර උතුර පොලිසියෙන් මීට මාස කිහිපයකට පෙර අතුරුදන්ව තිබු ටී -56 ගිවි අවි දෙක අකුරැස්සෙන් සොයාගෙන තිබේ.

ගිනි අවි දෙක සමග පානදුර යුද හමදා කදවුරේ සෙබළු දෙදෙනකු ඇතුළු පස් දෙනකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු රාජකාරියට ගිය හමුදා සෙබළෙකු විසින් පානදුර උතුර පොලිසියේදී මෙම ගිනි අවි දෙක සොරාගෙන ඇත.