පාදෙණියලා අද මහින්ද හමු වෙති…!

0
1071
- Advertisement -

රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන්ගේ සංගමය හා විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර හමුවක් අද දහවලේ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී සිදුව තිබේ. නීති ක්ෂේත‍්‍රයට වැඩි කරන ලද ප‍්‍රවාහන දීමනාව තමන්ට ද ලබා ගැනීම සදහා අවශ්‍ය සහයෝගය විපක්ෂ නායකවරයාගෙන් ලබා ගැනීම, රජයේ වෛද්‍ය නිළධාරීන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුණ ගැසීමේ අරමුණ බව පැවසේ.