පාටලි,මනෝ,දිගම්බරන්, රිෂාඩ් සහ රවුෆ් හකීම්ගෙ සහය සජිත්ට.

0
956
- Advertisement -

අමාත්‍ය පටලි චම්පික, මනෝ ගනේෂන්, දිගම්බරම්, රිෂාඩ් බතියුදීන් සහ රවුෆ් හකීම් යන ඇමතිවරුන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට සහාය දෙන බව අද (19) තහවුරු කර ඇත.

මේ බව හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතාගෙ ටුවිටර් පණිවිඩයේ සදහන් කර ඇත.