පාකිස්තාන ගොවියෝ මැන්ඩරින් නෙළන කාලය ළං වේ. ලංකාව ආනයන බදු අඩු කරයි.

0
496
- Advertisement -

පාකිස්තාන ගොවියෝ මැන්ඩරින් නෙළන කාලය ළං වේ. ලංකාව ආනයන බදු අඩු කරයි.


පාකිස්තානයෙන් ආනයනය කරනු ලබන – මැන්ඩරින් සහ කිනෝස් සදහා පනවා තිබූ බදු අඩු කිරීමට ලංකා රජය තීරණය කර ඇති බව පාකිස්තාන මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ආනයන සීමා කිරීමේ ප‍්‍රතිපත්තිය මත,ලංකා රජය මැන්ඩරින් සහ කිනෝස් ආනයනයේ දී කිලෝ එකක් සදහා රුපියල් 160 ක බද්දක් පනවා තිබුණු අතර, එම බද්ද කිලෝ ග‍්‍රෑමයකට රුපියල් 30 දක්වා අඩු කර තිබේ.

පාකිස්තාන ගොවියන් මැන්ඩරීන් සහ කිනෝස් අස්වැන්න නෙළන කාලය ළගා වී ඇති බවත්, ප‍්‍රධාන ගැනුම්කරුවකු වන ලංකාව බදු පහළ දැමීම පාකිස්තානයේ අපනයන සදහා යහපත් බලපෑමක් ඇති කරනු ඇතැයි, එරට රජයේ වාණික උපදේශක පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

17 + nine =