ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් අගුලාන පොලීසියට ප්‍රහාරයක්.

0
1243
- Advertisement -

ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන්
අගුලාන පොලීසියට ප්‍රහාරයක්.

ප්‍රදේශවාසීන් සහ අගුලාන පොලිස් ස්ථානය අතර ගැටුමක් හටගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. ප්‍රකෝපකාරී පිරිස් පොලිස් ස්ථානයට ගල් ගසා ඇති අතර, තත්ත්වය පාලනය කිරීම සදහා පොලීසිය කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබෙන බවද වාර්තා වේ.

පසුගිය දා, අඟුලාන ප්‍රදේශයේ සිදුවූ වෙඩි තැබීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ ප්‍රධාන සාක්ෂිකරුවන් දෙදෙනා අද උදෑසන 5ට පමණ පොලිස් නිලධාරින් පිරිසක් පැමිණ, ජීප් රථයකින් රැගෙන ගිය බව පවසමින් පොලිස් ස්ථානය ඉදිරිපිට දී අද ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් විරෝධතාවක නිරත විය.