ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි පොලිස් කොමිසමේ ලේකම් අත්අඩංගුවට

0
784
- Advertisement -

ජයවර්ධනපුර රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි පොලිස් කොමිසමේ ලේකම් සමන් දිසානායක ඇවන් ගාඩ් නඩුවට අඳාලව CID අත්අඩංගුවට

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × 2 =