ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි පොලිස් කොමිසමේ ලේකම් අත්අඩංගුවට

0
531
- Advertisement -
Share

ජයවර්ධනපුර රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටි පොලිස් කොමිසමේ ලේකම් සමන් දිසානායක ඇවන් ගාඩ් නඩුවට අඳාලව CID අත්අඩංගුවට

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 + 10 =