පළාත් සභා මැතිවරණය එපා; මුලින් ජනාධිපතිවරණයක් තියන්න…! මුජිබුර් රහුමාන් ඉල්ලයි.

0
852
- Advertisement -

මේ මොහොතේ අවශ්‍ය පළාත් සභා මැතිවරණය වැනි සුළු ඡුන්දයක් නොව, ආණ්ඩුව වෙනස් කරන මැතිවරණයක් බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී මුජිබුර් රහුමන් මන්ත‍්‍රීවරයා පවසයි. පළාත් සභා මැතිවරණයක් පවත්වා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයග‍්‍රහණය කළත්, ආණ්ඩුකාරවරු පත්කිරීමේ බලය ඇත්තේ ජනාධිපතිට නිසා ජයග‍්‍රහණයෙන් වැඩක් නැති බවයි මන්ත‍්‍රීවරයා පවසන්නේ. එම නිසා, මුලින් ජනාධිපතිවරණයක් පවත්වා රටේ බලය හිමි කාටද කියා තෝරා ගැනීම වැදගත් බව තමන්ගේ අදහස යැයි මන්ත‍්‍රීවරයා පවසයි. ඔහු මේ අදහස් පැවසූවේ, සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමිනි.