පළාත් සභා ඡන්දය කැදවන්න ජනාධිපතිට බලයක් නෑ.

0
572
- Advertisement -

පළාත් සභා ඡන්දය පෙරට ගෙනැවිත්, ජනාධිපතිවරණය කල් දැමීමට උත්සාහ කරන බවට චෝදනාවක් ජනාධිපතිවරයාට එරෙහිව එල්ල වී තිබුණි.

පළාත් සභා ඡන්දය අළුත් ආකාරයට පැවැත්විය නොහැකිනම්, පැරණි ආකාරයට හෝ එය පැවැත්විය හැකිදැයි ජනාධිපතිවරයා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් විමසා සිටියේ ය.

ජනාධිපතිවරයා මේ උත්සාහ දරන්නේ, පළාත් සභා ඡන්දය පෙරට ගෙනැවිත් ජනාධිපතිවරණය කල් දමා ගැනීමට බවට බොහෝ දෙනා චෝදනා කළේ ය.

එවැනි උත්සාහයක් තිබුණානම්, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබා දී තිබෙන තීන්දුවෙන් ජනාධිපතිවරයාගේ එම උත්සාහය අසාර්ථක වී තිබේ.

පැරණි ක්‍රමයට හෝ අළුත් ක්‍රමයට පළාත් සභා මැතිවරණය පැවැත්වීමේ බලයක් ජනාධිපතිට නැති බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. පංච පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් විසින් ඒකමතිකව මෙම තීන්දුව ලබා දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × one =