පළමු පොපි මල ජනාධිපතිට පැළඳයි.

0
275
- Advertisement -

පොපි මල් දිනය නිමිත්තෙන් පළමු පොපි මල ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂට පැළඳවීම අද ජනාධිපති කාර්යාලයේදී සිදුවුණා.

ශ්‍රී ලංකා සේවා මුක්ත භට සංගමයේ සභාපති මේජර් ජනරාල් උපුල් පෙරේරා විසින් පළමු පොපිමල ජනාධිපතිවරයාට පැළඳූ බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේ.

ලෝක සංග්‍රාම වලදී මියගිය සෙබලූන් සිහිකරමින් ශ්‍රී ලංකා සේවා මුක්ත භට සංගමය 1944 සිට වසරක් පාසා මෙම පොපිමල් දිනය සංවිධානය කරනවා.

මෙහිදී ශ්‍රී ලංකා සේවා මුක්ත භට සංගමය විසින් කොවිඞ් 19 අරමුදල වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියනයක මුදලක් ද ජනාධිපතිවරයා වෙත පරිත්‍යාග කර තිබුණා.