පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලිය දින නියමයක් නොමැතිව යළිත් කල් යයි

0
443
- Advertisement -

අන්තර් සමාජ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලිය යළිත් මෙම මස 14 වැනිදා සිට යළි ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර තිබුණද තරගාවලි ව්‍යුහය තුළ සිදුකරන ලද ඇතැම් සංශෝධන පිළිබඳව අති විශේෂ මහා සභා රැස්වීමක් කැඳවා සාමාජිකයින්ගේ විශේෂ අනුමැතිය ලබා ගැනීම කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

කොවිඩ් 19 වෛරස් තත්ත්වය හේතුවෙන් අතරමඟ නතර කර දැමුණු තරගාවලිය යළි ආරම්භ කිරීමේදී තරගාවලියේ තරග නීති රීති සහ තරගාවලි ව්‍යුහයේ සංශෝධන කීපයක් සිදු කළ යුතු බැවින් ඒ පිළිබඳව සලකා බලා අදාළ අති විශේෂ මහා සභා රැස්වීම පැවැත්වීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පාලනාධිකාරියේ තීරණය වී තිබෙනවා.

එම අතිවිශේෂ මහා සභා රැස්වීමේ අනුමැතිය ලබා ගන්නා තෙක් ඉදිරි සතියේදී ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබූ පළමු පෙළ ක්‍රිකට් තරගාවලිය දින නියමයක් නොමැතිව කල් දැමීමට තරගාවලි සංවිධාන කමිටුව තීරණය කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්