පළමු ප්‍රතිඵලය 1.30 ට.

0
501
- Advertisement -

පළමු ප්‍රතිඵලය 1.30 ට.

අද පස්වරු 1.30 පමණ වන විට, පළමු ඡන්ද ප්‍රතිඵලය නිකුත් කිරීමට හැකිවනු ඇතැයි, මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.

පෞද්ගලික රූපවාහිනි නාලිකාවක පැවති සාකච්ඡාවකදී ඒ මහතා මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.