“පළමු ඡන්ද ප්‍රතිඵලය 06 වන දා සන්ධ්‍යා තේ පානය වනවිට නිකුත් කිරීමට හැකි වේවි.” මහින්ද දේශප්‍රිය.

0
484
- Advertisement -

“පළමු ඡන්ද ප්‍රතිඵලය 06 වන දා
සන්ධ්‍යා තේ පානය වනවිට නිකුත් කිරීමට හැකි වේවි.”
මහින්ද දේශප්‍රිය.

අගෝස්තු පස්වන දා පවත්වන මෙවර මහමැතිවරණයේ පළමු ඡන්ද ප්‍රතිඵලය, අගෝස්තු 06 වන දා සන්ධ්‍යා තේ පානය වන විට නිකුත් කරන බව, මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.

අගෝස්තු පස්වන දා පැවැත්වෙන මැතිවරණය පෙරවරු 7.00 සිට පස්වරු 5.00 දක්වා පැවැත් වේ.

ඡන්ද ගණන් කිරීම එදින සිදු නොවන අතර, ඡන්ද ගණන් කිරීම, අගෝස්තු මාසයේ 06 වන දා පෙරවරු 8.00 සිට ආරම්භ වේ.

මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සදහා අපේක්ෂකයන් 7452 ක් තරග වදිති. ඉන් අපේක්ෂකයන් 3652 ක් පිළිගත් දේශපාලන පක්ෂවලින් තරග වදින අතර, අපේක්ෂකයන් 3800 ක් ස්වාධීන කණ්ඩායම් යටතේ තරග වදියි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 6 =