“පළමු ආසාදිතයා ඒ කාන්තාව නොවේ. ඇයට පෙර – රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්වූ රෝගීන් ඇගළුම් කර්මාන්තශාලාවේ සිටි බව විශ්වාසයි.” විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර.

0
329
- Advertisement -

“පළමු ආසාදිතයා ඒ කාන්තාව නොවේ.
ඇයට පෙර – රෝග ලක්ෂණ නොපෙන්වූ රෝගීන්
ඇගළුම් කර්මාන්තශාලාවේ සිටි බව විශ්වාසයි.”
විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර.

මිනුවන්ගොඩ ඇගළුම්කර්මාන්ත ශාලාව ආශ්‍රිතව නිර්මාණය වී ඇති කොරෝනා පොකුරේ ආරම්භක රෝගියා, දැනට හදුනාගෙන සිටින කාන්තාව නොවන බව, විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා පවසයි.

අදාල කාන්තාව රෝග ලක්ෂණ පෙන්නුම් කර ඇත්තේ සැප්තැම්බර් මාසයේ 28 වන දා ය. නමුත්, ඇයට පෙර, සැප්තැම්බර් මාසයේ 20 වන දා පමණ සිට, වෛරසය ආසාදනය වූ සේවකයන් එම කර්මාන්තශාලාව තුළ සිට ඇති බව දැනට කරන ලද විමර්ෂණවලින් පැහැදිලි වී ඇති බව ද වෛද්‍යවරයා පවසයි.