“පළමුව සංවර්ධනය දෙවනුව ණය..!” රජය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලට කියයි.

0
667
- Advertisement -

මේ වසරේ ගෙවීමට ඇති ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.5 ක ණය මුදල ගෙවීම සඳහා වෙනත් වසරක් ලබා දෙන ලෙස ශ‍්‍රී ලංකා රජය ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලෙන් ඉල්ලා ඇති බව රොයිටර් පුවත් සේවය වාර්තා කරයි. මේ වසර මැතිවරණ වසරක් බැවින් ජනතාවට දැනෙන සංවර්ධනයක් රට තුළ ඇති කළ යුතු බවත්, ණය ගෙවීම සහ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති දියත් කිරීම යන දෙක එකට කළ නොහැකි තත්ත්වයක් උදා වී තිබීම මෙම ඉල්ලීමට හේතු වී තිබේ.