පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප‍්‍රතිඵල නිකුත් වේ.

0
130
- Advertisement -
Share
4 / 100

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප‍්‍රතිඵල නිකුත් වේ.

මෙවර පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප‍්‍රතිඵල මේ වන විට අන්තර්ජාලයට මුදාහැර තිබේ.

https://www.doenets.lk/examresults

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 + seventeen =