පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප‍්‍රතිඵල නිකුත් වේ.

0
289
- Advertisement -

පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප‍්‍රතිඵල නිකුත් වේ.

මෙවර පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප‍්‍රතිඵල මේ වන විට අන්තර්ජාලයට මුදාහැර තිබේ.

https://www.doenets.lk/examresults

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 + 6 =