පහේ ශිෂ්‍යත්වය අනිවාර්යය නොවේ.

0
765
- Advertisement -

ඉතාම තරඟකාරී විභාගයක් ලෙස සැලකෙන පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්වය විභාගය අනිවාර්යය විභාගයක් නොවන බවට වන චක‍්‍රලේඛය නිකුත් කළ බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පවසයි. මෙම චක‍්‍රලේකයත් සමඟ, විභාගය සදහා පෙනී සිටීම අනිවාර්ය නොවන අතර, කැමති ළමුන්ට පමණක් ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සදහා පෙනී සිටිය හැකි ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 1 =