පහළොස් හැවිරිදි පාසල් දැරිය ඇගේම අම්මාගේ සහ ආච්චි අම්මාගේ අනුදැනුම ඇතිව මාමා විසින් අපයෝජනය කරයි.

0
440
- Advertisement -

පහළොස් හැවිරිදි පාසල් දැරිය
ඇගේම අම්මාගේ සහ ආච්චි අම්මාගේ අනුදැනුම ඇතිව
මාමා විසින් අපයෝජනය කරයි.

පහළොස් හැවිරිදි පාසල් දැරියක, ඇගේ මවගේ සහ ආච්චි අම්මාගේ අනුදැනුම ඇතිව හතලිස් දෙහැවිරිදි පුද්ගලයෙකු විසින් අපයෝජනය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මාදම්පේ පොලිසිය විසින් මේ වන විට, දැරියගේ මව ආච්චි අම්මා සහ අදාල අපයෝජකයා අත් අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

දැරිය විසින්, තමන්ට සිදුවන ලිංගික හිරිහැර පිළිබදව ඇගේ අම්මා සහ ආච්චි අම්මා දැනුවත් කර තිබුණද ඔවුන් දෙදෙනා විසින් ඊට එරෙහිව කිසිවක් නොකිරීම හේතුවෙන්, අවසානයේ දැරියම පැමිණ තමන්ට සිදුවන අපරාධය පිළිබදව පොලිසියට වාර්තා කර තිබේ.