පහරදීම සිදුකළ පොලිස් නිළධාරියාගේ වැඩ තහනම්..!

0
423
- Advertisement -

පහරදීම සිදුකළ පොලිස් නිළධාරියාගේ වැඩ තහනම්..!


දෙනෝදාහක් ජනතාව යන එන මහාමාර්ගයක, කිසියම් පුද්ගලයෙකු හට පොලිස් නිළධාරියෙකු පහර දෙන සිදුවීසමකට අදාල දර්ශන සමාජ අද දිනය තුළ සමාජ මාධ්‍යය ඔස්සේ ප්‍රචාරය විය. එම සිදුවීමට සම්බන්ධ පොලිස් නිළධාරියාගේ වැඩ තහනම් කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පවසයි.

පහරකෑමට ලක්වන්නේ ලොරි රථ රියැදුරෙකි.

ඔහු, මාර්ගයේ රාජකාරී කරමින් සිටි මහරගම පොලිසියේ රථ වාහන අංශයේ ස්ථානාධිපතිවරයා අනතුරට ලක් කර ඇති අතර, ඉන් පසුව, මහරගම පොලිසියට අනුයුක්තව රාජකාරී කටයුතු කරන පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකු විසින් ලොරි රථ රියැදුරාට පහර දී ඇති අතර, සමාජ මාධ්‍යයේ සංචරණය වන්නේ එම සිදුවීමට අදාල දර්ශන යි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 + 19 =