“පසුගිය අඟහරුවාදා මහබැංකුව, රුපියල් බිලියන 115 ක් මුද්රණය කළා.” ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා.

0
516
- Advertisement -
Share

පසුගිය අඟහරුවාදා, මහබැංකුව, රුපියල් බිලියන 115 ක් මුද්රණය කළා.
ආචාර්ය හර්ෂද සිල්වා.

සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට ණය සහන ලබා දීම සදහා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව රුපියල් බිලියන 115 ක මුදලක් අච්චු ගසා ඇති බව, හිටපු අමාත්‍ය හර්ෂද සිල්වා පවසයි.

පසුගිය සතියේ, මහබැංකු නිළධාරීන් කැදවා තිබූ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා, ජනතාවට සහන ලබා දීම සදහා රජය ඉදිරිපත් කර තිබෙන වැඩ පිළිවෙළට මහබැංකුවේ සහයෝගය නොලැබෙන බව පැවසී ය.

විශේෂයෙන්ම, සුළු හා මධ්‍ය පරිපාණ ව්‍යාපාරිකයන්ට ණය ලබා දීම සදහා රුපියල් බිලියන 150 ක් බැංකු පද්ධතිය වෙත මුදා හරින බවට රජය පැවසූවත්, මහබැංකුව එය ක්‍රියාත්මක කිරීම කල් දමමින් සිටියේ ය.

මේ වන විට, එම ණය සහනය ලබා දීම සදහා අවශ්‍ය මුදල් මහබැංකුව විසින් මුද්රණය කර ඇති බවයි හිටපු අමාත්‍යවරයා පවසන්නේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 1 =