පවුලක සිටිය හැකි උපරිම දරුවන් සංඛ්‍යාව දෙකේ සිට තුන දක්වා ඉහළ දැමීමට චීන ජනපති අනුමැතිය ලබා දෙයි.

0
325
- Advertisement -

පවුලක සිටිය හැකි උපරිම දරුවන් සංඛ්‍යාව
දෙකේ සිට තුන දක්වා ඉහළ දැමීමට
චීන ජනපති අනුමැතිය ලබා දෙයි.

චීන පවුලක සිටිය හැකි උපරිම දරුවන් සංඛ්‍යාව පිළිබදව තීරණය කිරීම සිදු කරනු ලබන්නේ චීනයේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය මගිනි.

ඒ අනුව 2016 වසර දක්වාම චීනයේ කි‍්‍රයාත්මක වූ වේ එක් පවුලකට එක් දරුවෙක් පමණයි යන ප‍්‍රතිපත්තියයි.

2016 වසරේ දී එය වෙනස් වී පවුලකට දරුවන් දෙදෙනෙකු හැදීමේ අවසරය කොමියුනිස්ට් පක්ෂය විසින් ලබා දී තිබුණි.

නැවත – එම සීමාව වෙනස් කරමින් – පවුලකට දරුවන් තුන් දෙනෙක් දක්වා වූ සංඛ්‍යාවක් හදා ගැනීමේ අවසරය ලබා දීමට චීන ජනාධිපතිවරයා තීරණය කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් – චීනමේ මෙම ප‍්‍රතිපත්තිය ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධානවල දැඩි විවේචනයට ලක් ව තිබේ. මිනිසුන්ට සිටිය යුතු දරුවන් සංඛ්‍යාව රජය විසින් තීරණය කිරීම මානව හිමිකම් උල්ලංඝණය කිරීමක් බව ඔවුන්ගේ අදහසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − 14 =