“පවිත්‍රා කියන්නේ බොරු. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ඩොලර් මිලියන 1.9 ට වඩා ලැබුණා.” නවීන් දිසානායක

0
850
- Advertisement -
Share

“පවිත්‍රා කියන්නේ බොරු. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ඩොලර් මිලියන 1.9 ට වඩා ලැබුණා.” නවීන් දිසානායක

කොරෝනා මර්දන අරමුදල සදහා, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන්, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන් 230 ක් ලැබී ඇති බව, මාධ්‍ය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්, හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසා සිටියේ ය.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ලැබුණු එම මුදල්වලට සිදු වූවේ කුමක්ද කියා, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය පැහැදිලි කළ යුතු බවටද, හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඔහුගේ එම මාධ්‍ය නිවේදනයේ සදහන් කර තිබුණි.

එම චෝදනාවට උත්තර දෙමින්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය පවසා සිටියේ, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ඩොලර් මිලියන 230 ලැබුණු බව පව පැවසීම පදනම් විරහිත ප්‍රකාශයක් බවයි.

මේ දක්වා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබී ඇත්තේ ඩොලර් මිලිය 1.9 ක මුදලක් පමණක් බවද ඇය කියා සිටියා.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරියගේ එම ප්‍රකාශයට උත්තර දෙමින්, එජාප ජාතික සංවිධායක නවීන් දිසානායක මහතා පවසන්නේ, ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයෙන් ඩොලර් මිලියන 1.9 කට වඩා වැඩි මුදල් ලැබී ඇති බව තමන්ට සියයට සියක්ම විශ්වාස බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − 14 =