පවතින කාලගුණ තත්ත්වය ස්මග ඩෙංගු යලි හිස ඔසවයි, රෝගීන් ගණන 13 000 ඉක්මවයි

0
972
- Advertisement -

උතුරු, නැගෙනහිර සහ බස්නාහිර ඇතුළු පළාත් කිහිපයක ඩෙංගු කීට ඝණත්වය ඉහළගොස් ඇතිබව සෞඛ්‍ය කීට විද්‍යා නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ සභාපති නජිත් සුමනසේන මහතා පවසනවා.

පවතින කාලගුණ තත්ත්වය කීට ඝණත්වය ඉහළ යාමට හේතුවී තිබේන බවත්, ඇතැම් ප්‍රදේශවල බිටෝ දර්ශකය 10-20 අතර ඉහළ අගයක පවතින බවත් ඒ මහතා පැවසුවා.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ අම්බලන්ගොඩ සහ බළපිටිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ඨාස වල බිටෝ දර්ශකය 20 ඉක්මවාගොස් තිබෙනවා.

ගම්පහ සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්ක වල යම් යම් ප්‍රදේශ වල බිටෝ දර්ශකය ඉහළගොස් ඇතිබව සඳහන් කළා.

උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම සහ කඩින් කඩ වර්ෂාව පැවතිම කීට ඝණත්වය ඉහළ යාමට හේතුවී තිබෙනවා.

පවතින කාලගුණ තත්වය අනුව මදුරු බිත්තර කීටයන් බවට පත්ව මදුරුවන් බවට පත්වීම වේගවත් වී ඇතිබව සඳහන් කළා.

මේ තත්ත්වය සමඟ වසංගත විද්‍ය අංශයේ දත්ත වලට අනුව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඩෙංගු රෝගීන් 3722ක්ද, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඩෙංගු රෝගීන් 2216ක්ද, කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ඩෙංගු රෝගීන් 1126ක්ද, යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඩෙංගු රෝගීන්1045ක්ද, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඩෙංගු රෝගීන් 1072ක්ද,ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඩෙංගු රෝගීන් 651ක්ද, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඩෙංගු රෝගීන් 761ක්ද, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඩෙංගු රෝගීන් 508ක්ද, කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන්ඩෙංගු රෝගීන් 664ක්ද, රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඩෙංගු රෝගීන් 765ක් සහ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඩෙංගු රෝගීන් 496ක් වාර්තා වනවා.