පලස්තීනයට එරෙහිව එල්ලවන ප‍්‍රහාරඅපි තරයේ හෙළා දකිනවා..!

0
238
- Advertisement -

පලස්තීනයට එරෙහිව එල්ලවන ප‍්‍රහාරඅපි තරයේ හෙළා දකිනවා..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × 3 =