පරිසරවේදීන්ගේ විරෝධය මැද අවශේෂ වනාන්තර අනතුරේ හෙළුෑ සංශෝධනය නවතී.

0
804
- Advertisement -

පරිසරවේදීන්ගේ විරෝධය මැද
අවශේෂ වනාන්තර අනතුරේ හෙළුෑ
සංශෝධනය නවතී.

දැනට වන සංරක්ෂණය භාරයේ පවතින, අවශේෂ වනාන්තර නමින් හදුන්වන පරිසර පද්ධතිය සම්බන්ධ බලය ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට පැවරීමට ගෙන ආ සංශෝධනය අත්හිටුවා ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

5/2001 චක්‍රලේකය මගින්, අවශේෂ වනාන්තර වන සංරක්ෂණය යටතට පවරා දී ඇති අතර, එම චක්‍රලේකය ඉවත් කිරීමට රජය කටයුතු කරන බව, කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා මුල් වරට මාධ්‍ය හමුවේ ප්‍රකාශ කරන ලදී.

ඉන් පසුව, සියළු පරිසර සංවිධාන සහ සිවිල් සංවිධාන ඊට විරෝධය පාමින් කියා සිටියේ, රජය උත්සාහ කරන්නේ හෙක්ටයාර ලක්ෂ පහක පමණ භූමි ප්‍රමාණයක් විකුණා දැමීමට උත්සාහ කරයි.

කෙසේ හෝ, මේ වන විට, අදාල සංශෝධනය අත්හිටුවීමට රජය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + 13 =