පකිස්තාන අගමැති ඇමරිකාවේ තෙදින නිල සංචාරයක

0
930
- Advertisement -

පකිස්තාන අගමැති ඉම්‍ රාන් කාන් ලබන 21 වන දා ඇමරිකාවේ තෙදින නිල සංචාරයක නිරත වීමට නියමිතව ඇති අතර වියදම් ඉතිරිකර ගැනීමක් ලෙස පකිස්තාන් තානාපති වරයාගේ නිල නිවසේ නවාතැන් ගැනීමට තීරනය කර ඇති බව සදහන් වේ.එම තීරනය පකිස්තාන් වැසියන්ගේ පැසසුමට හේතු වී ඇති බවද සදහන් වේ.